Europees Politie Parcours

De titel boven deze pagina, “EUROPEES POLITIE PARCOURS” behoeft enige nader uitleg. Begin jaren tachtig van het vorige millennium werden er door diverse politieorganisaties in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Luxemburg schietwedstrijden gehouden onder de naam “Sasia-parcours”. Raymond Sasia was, als inspecteur van de Parijse politie, de eerste Europeaan die begin 60er jaren de schietopleiding aan de academie van het Amerikaanse F.B.I. mocht volgen. Op 18 mei 1962 ontving hij, na zijn studie succesvol te hebben afgerond, uit handen van John Edgar Hoover, het diploma. Terug in Frankrijk ontwikkelde Raymond Sasia een schietopleiding voor de Parijse politie die was afgestemd op de door hem in Amerika opgedane vaardigheden. Al gauw bleek deze methode zeer succesvol te zijn en werd door vele politie-instanties in Europa verwerkt in hun opleidingsprogramma. Het belangrijkste doel in deze opleiding is dat de schutter in verschillende houdingen op diverse afstanden, met gebruikmaking van natuurlijke dekkingsmogelijkheden een zo snel en effectief mogelijk schot lost. De schutter leert in dit parcours met alle mogelijke situaties om te gaan, zoals die zich in de dagelijkse politiepraktijk onverwacht kunnen voordoen. Ook het mentale gedeelte krijgt volop aandacht; het steeds voorbereid zijn op diverse situaties en het snel reageren daarop wordt intens beoefend.

Enkele jaren na aanvang van de schietwedstrijden onder de noemer “Sasia-Parcours”  werd door verschillende organisaties van dergelijke evenementen de vraag geopperd of er een internationale afstemming kon worden bereikt in de uitvoering van het parcours. Het bleek dat er in diverse landen geschoten werd op verschillende modellen schijven, terwijl ook de afstanden en houdingen niet overeenkwamen. Dit voorstel vond internationaal bijval en eind tachtiger jaren werd een bijeenkomst gehouden waarop door de organisatoren een uniforme regeling werd vastgesteld, waarin houdingen, schijven en regels werden omschreven. Ook werd er een wedstrijdschema opgesteld, waaraan door honderden politiemannen en vrouwen uit West-Europa werd deelgenomen. In 1992 besloten de diverse politieorganisaties er een “Europese Competitie” van te maken en in 1993 konden de eerste Europese Kampioenen bekend gemaakt worden.

Ook is kort daarna de naam van het evenement veranderd in “EUROPEES POLITIE PARCOURS” en is de puntenwaardering en de uitvoering van de schijf aangepast. Ook is er een officieel “EPP-reglement” opgesteld waaraan de bij de organisatie aangesloten instanties zich dienen te houden. Eens per jaar wordt er een Algemene Vergadering van EPP-organisatoren belegd waar allerhande zaken besproken worden en de wedstrijdkalender wordt vastgesteld. De lopende zaken worden gedurende het jaar behandeld door het dagelijks bestuur dat door de Algemene Vergadering gekozen is.